Rekrutacja

Drodzy Rodzice!

Poniżej zamieszczamy umowy UMOWA O KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Rok szkolny 2020/2021 prosimy o zapoznanie sie ze wzorem umowy oraz wypełnienie formularza, podpisanie i odesłanie na adres mailowy przedszkolenr13@wp.pl


do dnia 16.04.2020


WZÓR UMOWY 6 latki

UMOWA 6 latki


WZÓR UMOWY 3, 4, 5 latki

UMOWA 3, 4, 5 latki


-------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------

----------------------------------


Komunikat o rozpoczynającym się dnia 30 marca 2020 r. etapie rekrutacji potwierdzenia woli uczęszczania do Miejskich Przedszkoli.

Trwa tegoroczna rekrutacja do miejskich przedszkoli. Podobnie jak w poprzednich latach większość działań w tym zakresie odbywa się za pomocą systemu elektronicznego. Z uwagi na wyjątkowy czas zagrożenia epidemicznego w dalszym ciągu zaleca się, aby rodzic lub prawny opiekun, odmiennie do lat poprzednich potwierdził wolę korzystania z wychowania przedszkolnego w formie elektronicznej.

Etap rekrutacji dotyczący publikacji list zakwalifikowanych i potwierdzenia woli rozpoczyna się 30 marca 2020 r.
o godzinie 8:00 i trwa do 06 kwietnia 2020 r. do godziny 13:00.

Oświadczenie, w którym rodzic potwierdza wolę korzystania z wychowania przedszkolnego
i jednocześnie deklaruje w jakim czasie dziecko będzie przebywać w placówce od 01 września 2020 r. należy przesłać drogą elektroniczną do placówki, do której dziecko zostało zakwalifikowane, w nieprzekraczalnym terminie do godziny 13:00 dnia 06 kwietnia 2020 r.

na adres: przedszkolenr13@wp.pl  w razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu przez stronę internetową zakładka  Kontakt,  lub pod nr tlefonu 75-75-26-488  lub  Pani Dyrektor:  508 147 063


Brak potwierdzenia woli poprzez przesłanie stosownego oświadczenia w ww. terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu!!!

Wzór ww. oświadczenia dostępny jest na stronie naborowej - adres strony www.jeleniagora.przedszkola.vnabor.pl  - w plikach do pobrania.


Pliki do Podrania: OŚWIADCZENIE WOLI


LISTY ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 13 W JELENIEJ GÓRZE



NAZWA FIRMY
adres

Adres:

ul. Mieczysława Karłowicza 13,

58-506 Jelenia Góra

 

           

 

 

 

DANE KONTAKTOWE

 

telefon

telefon:

75-75-26-488

mail

przedszkolenr13@wp.pl

 

 

 

NA SKRÓTY:

 

KANAŁ/MP13 STOKROTKI ---ŻABKI---