"NIEOBOZOWA AKCJA LETNIA - BEZPIECZNE WAKACJE"

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DZIECI I RODZICÓW

PIĄTEK (31.07.2020r.) OD GODZ 10.0O DO 13.OO

NA LOTNISKO NA ULICY ŁOMNICKIEJ,

"NIEOBOZOWA AKCJA LETNIA - BEZPIECZNE WAKACJE"

Szachy - informacja dla dzieci kończących przedszkole


Rodzice, których dzieci uczęszczały w przedszkolu na szachy i chcą kontynuować zajęcia w szkole podstawowej, powinni wejść na stronę:  www.mosjg.pl/o-nas/rekrutacja oraz pobrać deklarację kontynuacji uczestnictwa. Wypełnioną deklarację proszę przesłać na adres: rekrutacja@mosjg.pl do dnia 5 lipca.

Koszt 5 zł miesięcznie.PLIK DEKLARACJA

Wyniki konkursu plastycznego "Portert mojej mamy"

Wszystkim dzieciom dziękujemy za udział w konkursie. Prace otrzymaliśmy z Miejskiego Przedszkola nr 2 oraz z Miejskiego Przedszkola nr 13.


03.06.2020 r. jury wybrało laureatów międzyprzedszkolnego konkursu plastycznego " Portret mojej mamy".


3-4 latki


I m - Kacper Wilusz

Wyróżnienie - Martynka Sęp5-6 latki


I miejsce. - Lena Dziadosz

I miejsce - Helenka Kampczyk

II miejsce  - Marlena Flig

III miejsce - Wojciech Macias


Laureatom gratulujemy. Nagrodę w postaci dyplomu i drobnego upominku przekażemy w najbliższym czasie.
Usługi w zakresie żywienia

Informujemy, że z dniem  01 czerwca 2020 r. wzrośnie stawka żywieniowa. Będzie ona wynosiła 10 zł dziennie. Zmiana jest podyktowana wzrostem cen artykułów żywnościowych oraz zmniejszeniem ilości dzieci mogących przebywać w placówkach ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju.

Życzenia z okazji Dnia Dziecka
Wznowienie działalności

W związku z zarządzeniem Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dniem 1.06.2020 nasze przedszkole wznawia działalność,

na wcześniej określonych warunkach.

Prosimy o zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa pobytu dziecka w przedszkolu.

Przedszkole -> Dokumenty -> Procedury

Ważny komunikat!

W związku z wykryciem u pracowników placówki przeciwciał anty-SARS-CoV-2 otwarcie przedszkola decyzją Prezydenta Miasta zostaje wstrzymane. Będziemy Państwa informować na bieżąco.


LINK DO DECYZJIUwaga! Ważne!

Szanowni Rodzice,


prosimy o zapoznanie się z „Procedurami bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród dzieci, rodziców i pracowników Miejskiego Przedszkola nr 13 w Jeleniej Górze” w zakładce PRZEDSZKOLE – DOKUMENTY – PROCEDURY  oraz wydrukowanie i wypełnienie  deklaracji i oświadczenia.


WYDRUKOWANE I WYPEŁNIONE dokumenty przynosimy w koszulce do przedszkola w pierwszym dniu oddania dziecka do przedszkola.

PLIK DEKLARACJA

PLIK OŚWIADCZENIE


OBOWIĄZKOWA ANKIETA DLA RODZICÓW


Szanowni Rodzce


Prosimy WSZYSTKICH RODZICÓW

o obowiązkowe wypełnienie poniższej ankiety

Organizacja opieki nad dziećmi z Miejskiego Przedszkola nr13 w

Jeleniej Górze w trakcie trwania pandemii Coronawirusa”

i przesłanie skanu, zdjęcia lub elektronicznie wypełnionego dokumentu na adres e-mail placówki:


przedszkolenr13@wp.pl


do dnia 19 maja – wtorek

Dziękujemy!


ANKIETA PLIK PDF


ANKIETA PLIK ODT OPEN OFFICE


ANKIETA PLIK WORD - FORMULARZ DO WYPISANIAW tytule wiadomości prosimy podać: imię i nazwisko dziecka oraz grupę.


Konkurs  "Portret mojej mamy"Miejskie Przedszkole Nr 13 zaprasza dzieci do udziału w międzyprzedszkolnym konkursie plastycznym pt. "Portret mojej mamy".

Technika pracy : dowolna, format A4.


Z każdej placówki  możemy przesłać w formie elektronicznej maksymalnie 10 prac, na których w dolnym prawym rogu umieszczamy metryczkę (imię i nazwisko dziecka, wiek, nr przedszkola). Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: 3-4 latki, 5-6 latki.


Wysłanie pracy jest jednocześnie potwierdzeniem i zgodą opiekunów prawnych na przetwarzanie danych osobowych dzieci biorących udział w konkursie.

Prace wysyłamy do 20.05.20 na adres: przedszkolenr13@wp.plInformacja o funkcjonowaniu placówki

Informujemy, że placówka pozostanie  zamknięta. Prawdopodobnym terminem uruchomienia placówek miejskich będzie dzień 25 maja.

Poniżej zamieszczamy oficjalne oświadczenie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry.Oświadczenie Prezydenta Miasta


W wyniku konsultacji z dyrekcjami przedszkoli miejskich i żłobka miejskiego w Jeleniej Górze na temat stanu ich przygotowań do wznowienia działalności wypracowano wspólne stanowisko, z którego wynika, iż prawdopodobnym terminem uruchomienia placówek miejskich będzie dzień 25 maja br. , o ile nie zajdą okoliczności, które nie wpłyną na jego zmianę. W przypadku placówek niepublicznych decyzję o ich uruchomieniu podejmą ich właściciele i kierownictwa.

Informacja Premiera RP o możliwości uruchomienia przedszkoli i żłobków już 6 maja br., w ramach ograniczania rygorów w walce z epidemią zawierała zastrzeżenia, że można to zrealizować pod warunkiem zastosowania się do rygorów określonych we wskazaniach Głównego Inspektora Sanitarnego oraz MEN, jakie spłynęły do samorządów dwa dni temu. Ze względu na bezpieczeństwo dzieci, komfort psychiczny rodziców, a także ochronę zdrowia i życia pracowników, konieczność starannego przygotowania placówek, także w sferze aprowizacji i pracy kuchni do działalności w nowych szczególnych warunkach ponowne uruchomienie placówek może nastąpić prawdopodobnie po 24 maja br.UWAGA! WAŻNE!

UWAGA! WAŻNY KOMUNIKAT!


Do 30 kwietnia do godz. 15.00  prosimy wszystkich rodziców  o poinformowanie placówki lub nauczycieli grup o  faktycznym zapotrzebowaniu na usługi przedszkola oraz dokładne określenie godzin  (podanie konkretnych godzin. np. 6.00- 12.00). Dalsze informacje będziemy podawać na bieżąco.


Aby dziecko mogło skorzystać z opieki przedszkola, rodzic musi określić konkretnie godziny pobytu dziecka w przedszkolu (od....do....) oraz dostarczyć zaświadczenie z zakładów pracy, w jakich godzinach pracuje i czy jest to praca zdalna w domu, czy w siedzibie miejsca pracy. Jeżeli jest to praca zdalna, to dziecko należy zatrzymać w domu. Do przedszkola mogą wrócić tylko te dzieci, których oboje rodzice pracują w siedzibie miejsca pracy.Życzenia wielkanocneInformacja o funkcjonowaniu placówki

Drodzy Rodzice!


Informujemy, że zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Jeleniej Góry odpłatność za przedszkole za kwiecień 2020 r. nie będzie pobierana.


Nasza Placówka pozostanie zamknięta w dniach od 14.04.2020 r. do 26.04.2020 r. . Nauczanie zdalne będzie obowiązywało.


Przypominamy o dostarczeniu drogą elektroniczną formularza umowy o korzystanie z wychowania przedszkolnego na rok szkony 2020/2021.

Rekrutacja

WSZELKIE INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI ZNAJDĄ PAŃSTWO W ZAKŁADCE  Dla Rodziców->Rekrutacja


Zapraszamy!

Odpłatność za przedszkole - marzecLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Rekrutacja

Szanowni Rodzice!

Przypominamy, że 20.03.2020r. (piątek) o godz. 13.00

kończy się termin elektronicznej rekrutacji dzieci

do przedszkolana rok  2020/2021

Dokumenty rekrutacyjne

UWAGA!!!

Od poniedziałku 16.03.2020r. dokumentację dotyczącą rekrutacji prosimy o przesyłanie w formie zeskanowanej na adres mailowy przedszkola

przedszkolenr13@wp.pl

(Istnieje możliwość, wysłania wiadomości zaszyfrowanej.

Abyśmy mogli ją zweryfikować, prosimy o przesłanie wiadomości z hasłem, loginem oraz imieniem i nazwiskiem dziecka na nr Pani Dyrektor: 508 147 063Informacja o harmonogramie rekrutacji

Informujemy również, iż zawieszenie zajęć w przedszkolach

w dniach 16.03.-25.03.2020

nie ma wpływu na elektroniczną rekrutację dzieci  do przedszkola

na rok  2020/2021.

Będzie się ona odbywała wg regulaminu.Informacja o funkcjonowaniu placówki

DRODZY RODZICE!!!

Zgodnie z Zarządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej wynikającej z konieczności zapobiegania rozprzestrzeniania się Coronawirusa

W dniach 12-13 marca 2020 roku następuje zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolu.

(prosimy w miarę możliwości o pozostawienie dzieci w domu)

Od poniedziałku 16.03.2020 r. przedszkole jest zamknięte!